פירוש המילה "אכלן יתר כפייתית"

"כפייתיות" על פי ההגדרה פירושה "דחף או משיכה שאי אפשר להתנגד לה, לביצוע פעולה אי רציונאלית כלשהי". לא רק כמות האוכל שאנחנו אוכלים היא שעושה אותנו למי שאנחנו אלא גם הדרכים שבהן אנחנו מנסים לשלוט באוכל שלנו.

ישנם אכלני יתר שאוכלים בסתר, אחרים מפגינים את אכילת היתר שלהם בציבור. אחדים זוללים עד להקיא, אחרים אוכלים בלי הרף ומרעיבים עצמם חליפות.

אבל לכל אכלני היתר הכפייתיים יש מכנה אחד משותף: הם מונעים בידי כוחות שאינם מבינים את טבעם, לאכול יותר ממה שהם זקוקים לו, או פחות מזה, והם אוכלים את מזונם בדרכים בלתי הגיוניות.

או.איי. מאמינה שאכילה כפייתית היא מחלה, מחלה פרוגרסיבית שאין להירפא ממנה. אבל כמו במחלות אחרות אפשר לעצור אותה.

לפני בואם לאו.איי. אכלני יתר רבים חושבים שהם זללנים, בעלי הופעה חריגה בחברה או סתם "חלשי אופי".

  הרעיון של או. איי. הוא שאפשר לעצור את המחלה הזאת אם אדם מוכן לבצע תוכנית פשוטה שהוכחה כמצליחה לגבי אכלני יתר כפייתיים לאין ספור.

ברגע שאכילה כפייתית כמחלה משתלטת על האדם, כוח הרצון אינו מעורב עוד, משום שאכלן היתר הכפייתי הסובל איבד כבר את כושר הבחירה שלו בענייני אוכל.

חשוב לראות את עובדות המחלה כמות שהן ולנצל עזרה זמינה. צריך שיהיה גם רצון להחלים. ניסיוננו הוכיח כי תוכנית או.איי. עובדת עבור כל אחד שרוצה, בכנות, לחדול לאכול באופן כפייתי. רק לעיתים נדירות התוכנית מצליחה אצל אדם שאיננו בטוח שהוא רוצה לחדול לאכול אכילה כפייתית.