אנשי קשר

מחוץ לשעות הפעילות של המשרד אפשר לנסות להתקשר לטלפון – 054-3924201 או לחברים:

אורי , יו"ר העמותה
054-2312740
בלומה סגנית יו"ר העמותה 052-2566841  
דיויד גזבר העמותה 054-7932516  
אסתר יו"ר הועדה הבינלאומית 054-2287201
 עדי יו"ר קבוצת קישור  צפון 050-2233323  
 אורין,  יו"ר קבוצת קישור שפלה.\דרום 0504256552  
 עופרה , יו"ר קבוצת קישור מרכז 052-8386955

שושה  .יו"ר קבוצת קישור,how.

054-4534169
עידית יו"ר קבוצת קישור שרון  050-5638803
 עירית  , יו"ר ועדת אירועים

מרים יו"ר ועדת קשר עם אנשי מקצוע

מירב יו"ר ועדת עדת הצעד ב-12 מבפנים

אמיר אופק יו"ר ועדת ספרות 

פרידה חברה בוועדת ביקורת

שלמה חבר בוועדת ביקורת

אלישבע,חברת בוועדת ביקורת

054-6644565

052-3916842

052-8034102

052-39908832

052-3646260

054-6804465

054-4528644