פגישה חדשה לנשים בירושלים – בשכונת גילה, בימי ה' בשעה 19:00

נושא הקבוצה: רגילה + צעדים

פרטים נוספים במשרד