שינויים במקום המפגש של קבוצות חולון יום ד' וחדרה ויום ב'

חולון יום ד' – עברו לבית משען, רח' ביאליק 33 בחדר הישיבות

 

חדרה יום ב' – עברו לבית קורן, רח' הלל יפה 11 קומה 8