ויעידה שנתית וטופס הגשת מועמדות

ביום שישי בתאריך: 16.6.17   בין השעות: 12:15-09:00 תתקיים ועידה שנתית של העמותה. בגלריה של מלון שפיים  כל קבוצה זכאית לשלוח נציג אחד שייצג אותה. מומלץ לכל קבוצה שאין לה עדין נציג, לבחור בימים אלו נציג  .

במהלך הועידה תתקיימנה בחירות לחברות למרכז השירות הארצי (מש"א). מש"א הוא הוועד של העמותה, מטרתה להוות מרכז שירותים לוגיסטי  לקבוצות הקישור על מנת לסייע להם בפעילותם המשותפת, לרכז ולתאם את הפעילויות

http://טופס הגשת מועמדות