שינו שעה פגישת צעדים לגברים ברמת גן

פגישת צעדים לגברים,ביום שלישי ברחוב הרואה 179בבית או איי ברמת גן .

משנה את השעה ל-20:30