פגישת נושא ברעננה "12 הצעדים והעקרונות הרוחניים שלהם"

תתקיים בכל יום ראשון האחרון של חודש, במקום הפגישה הרגילה

בין השעות 20:00 -21:30 .

ברח' הפלמ"ח 2 א' המשכן "לאומנוית "בחדר פרימה ברעננה.