פגישת מסורות בכפר סבא

בפגישה האחרונה של החודש  בכפר סבא ברחוב גלר 4 קומה קרקע חדר 2

במקום הנחיה רגילה  תתקיים הנחיה על  המסורת של אותו חודש