הזמנה פתוחה לישיבת מש"א לחברי או-איי השוקלים להציג מועמדות לתפקיד במש"א

חבריי או-איי שלום,

לקראת הוועידה העסקית בה יתקיימו הבחירות למש"א (מרכז שירות ארצי) של או-איי, שתערך בחודש יוני בשפיים

ובה יערכו בחירות לתפקידים הבאים:

  1. יו"ר משא
  2. סגן יו"ר משא
  3. גזבר
  4. יו"ר הוועדה הבינלאומית
  5. יו"ר וועדת אירועים
  6. יו"ר וועדת ספרות
  7. יו"ר יחסי ציבור
  8. יו"ר צעד 12 מבפנים
  9. חברי משא

אנו מזמינים את החברים השוקלים להציע מועמדות, להגיע לישיבת משא הקרובה שתתקיים ב1.3.19

בבית או-איי הרא"ה 179 רמת גן בין השעות 8:30-12:00