מיני מרתון: צעד 3 – מהחלטה לביצוע: 'החלטנו למסור את רצוננו וחיינו להשגחתו של אלוהים, כפי שאנו מבינים אותו'

תאריך: ראשון, 24/04/2022 בשעה 19:00-20:30
כתובת: החזון עבורך בזום

קישור לזום 

 

 

כולכם מוזמנים !