קבוצת קישור צפון

מיני אירוע: חמשת עיקרי התכנית: עבודה מעשית, סבלנות, תפילה, התמדה והתקדמות

תאריך: ראשון, 25/08/2019 בשעה 22:00-20:00
כתובת: חדרה, רח' מנאי 1 פינת פרידלנד במרכז לנפגעי התמכרות. 25 ש"ח דמי קופון