קקש"ד

מיני מרתון: 'התמדה ותקווה גם בנפילה'

תאריך: שלישי, 11/02/2020 בשעה 22:00-20:30
כתובת: מודיעין, רח' חטיבת גבעתי 27 קהילת יזמ"ה בגן זית. 25 ש"ח דמי קופון