קקש"ד

אירוע מיוחד בנושא :תוכנית הפעולה כדרך להחלמה"

תאריך: שישי, 27/04/2018 בשעה 12:00-09:00
כתובת: במועדון במושב עידן דמי קופון 25 ₪