אירועים של מ.ש.א

מיני אירוע בנושא "אבני דרך של או איי "

תאריך: שבת, -12/05/2018 בשעה 20:00-17:00
כתובת: רח' הרואה 179 בבית או איי ברמת גן דמי קופון 25 ₪