קבוצת קישור צפון

מיני אירוע בנושא:"ביקשנוהו בענווה שישחרר אותנו מחסרונותינו "

תאריך: שני, 17.07.17 בשעה 20:30-18:00
כתובת: רח' עומר 5 [שכון עובדים ]במרכז בקהילתי ויצ"ו בעפולה דמי קופון 20 ₪