קבוצת קישור שפלה

מיני אירוע בנושא"החלמה דרך משמעת והודיה"

תאריך: ראשון, 29/10/2017 בשעה 22:00-19:30
כתובת: ברח' ירושלים 33 מועדון על "שם ויקטור שם טוב "בבית ים . 25 ₪ דמי קופון