קקש"ד

מיני מרתון: 'התחלה חדשה'

תאריך: שלישי, 24/09/2019 בשעה 22:00-20:30
כתובת: מודיעין - רח' חטיבת גבעתי 27, קהילת יזמ"ה בגן זית. 25 ש"ח דמי קופון