מסמכים

מסמכים לסדנאות בנושא יום האמון

יום-באו-איי-סיכום-בנושא-אימון

שרשרת האמון
שאלון של מאמנים ומאומנים 
חשיבות באימון היומי
חשיבות צעד 10 עם מאמן ל-12 עקרונות למאמן
*שאלות-נוספות-סדנת-מאמן-מאומן
שאלות סדנת מאמנים
  * שניים-עשר-צעדים-למאמן
מאמן מאומן
*סדנת מאמנים
 Planning-a-Sponsorship-Workshop*
Summary-and-Synopsis*

12-steps-of-sponsor*

 

מסמכים לסדנאות בנושאים שונים

מסמכים מסדנת 12 צעדים שהתקיימה בבית או איי

 סדנת-12-12-או-איי-צעדים-2-1 .

 סדנת-12-12-או-איי-צעדים-4-3 .

 סדנת-12-12-או-איי-צעדים-7-6 . 

 סדנת-12-12-או-איי-צעדים-9-8.

סדנת-12-12-או-איי-צעדים-11-10 .

סדנת-12-12-או-איי-צעד-12-העברת-המסר-

שימוש-ב-12-הצעדים-להתמודדות-עם-בעיות-בחיינו

 סדנת-12-12-או-איי-צעד-12-שירות-כחלק-מההחלמה-שלי

/סדנת-צעדים-6 -7

מסמכים בנושא שרות

טיפול בנפילה

הימנעות

מסמכים בנושאים שונים

מידעונים קודמים