משפט יומי 27

"הימנעות היא הדבר החשוב ביותר בחיי, ללא יוצא-מן-הכלל."

–          לקט לייפליין, ע' 3


נכנסתי להימנעות כאשר עשיתי את הצעדים והשתמשתי בכלים. מצאתי החלמה גופנית וחיים מלאים רגש. באותה עת, חברים באו.איי. התדיינו על כך, האם ההימנעות היא הדבר החשוב ביותר בהחלמה או שמא אלוהים.

החלטתי לקבל את מתת ההימנעות, ולשמר אותה. אם ההימנעות היא מתנה, מי הוא הנותן? ברור שזהו הכוח העליון האוהב שלי. אם אסרב לעשות את עבודת הרגליים הדרושה על מנת לקבל את המתנה ולשמור עליה, הרי שבכך אני סותרת את האהבה של הכוח העליון אליי. אם אסרב למתנה ואתכחש לאהבה, לא אוכל לומר שהיחסים שלי עם הכוח העליון הם הדבר החשוב ביותר בחיי. למעשה, ההפך יהיה הנכון.

כעת אין לי שום בעיה להאמין, שההימנעות היא הדבר החשוב ביותר בחיי, ללא יוצא-מן-הכלל. הדבר אינו יכול לפעול בשום צורה אחרת עבורי, מאחר שהאמונה הזאת מבטאת את התשתית הגופנית והרגשית של או.איי. ומהווה התגלמות של התמצית הרוחנית שלו.