משפט יומי 17

"ההתמדה מביאה לנו את המתנה של החלמה מתמשכת וקבועה."

–          שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 86

לפני שהייתי בהחלמה, פירושה של ההתמדה היה להיאבק בבעיות שלך ובסופו של דבר לאכול בכל זאת, מפני שהתשובה לא הגיעה באותו הרגע. כיום, להתמדה יש פירוש אחר. אחרי שעשיתי את שנים-עשר הצעדים והשלכתי את יהבי על הכוח העליון שלי, ההתמדה פירושה כעת להתמודד עם המאבקים היומיומיים מתוך תקווה לפיתרון ולמחר בהיר יותר.

אני נותנת אמון בכוח העליון שלי שיסיר מעליי את חוסר הסבלנות שלי, ויחליף אותה בנכונות שאני זקוקה לה כדי לראות, שההתמודדות במאבקים היא חלק בלתי-נפרד מן ההחלמה, וכי התשובות תבואנה בזמנו שלו. אם אכנע למאבקים היומיומיים שלי, אני עלולה להחמיץ את הנס שלי, שעשוי להימצא במרחק חמש דקות מכאן.