משפט יומי 15

"באו.איי. גילינו כי ענווה היא פשוט הכרה במה שאנו באמת כיום, ונכונות להיות  כל מה שאנו מסוגלים להיות."

–          שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 50


או.איי נתן לי חופש מחודש, החופש שהוא תוצאה של אהבה בלתי-מותנית ושל קבלתי את האדם שאני כיום.

כשעשיתי את צעדים ארבע וחמש הבנתי אילו תכונות והתנהגויות שלי שוב אינן שימושיות לגבי חיי. ראיתי שהדרכים הקודמות של התייחסותי לעולם מנעו ממני להגיע למימוש הפוטנציאל שלי במלואו. בצעד שש נעשיתי נכונה להרפות מכל מה שעמד בדרכי להיות נוכחת לגבי החיים.

אני חסרת-אונים ואינני יכולה לתקן את עצמי, אבל יש לי אפשרות לקבל עזרה. אני יכולה להתפלל לנכונות להיות נכונה להיכנע, ולאפשר להתקדמות הטבעית של השינוי להתפתח בזמנו של אלוהים. אני אפילו יכולה ליהנות במשך התהליך הזה.

או.איי. נתן לי את כוחי בחזרה. כיום אני בוחרת לקבל את עצמי ללא תנאי, בה בעת שאני מתענגת על התעלומה שבשינוי.