משפט יומי 34

"ההגעה לאמונה התרחשה כאשר התחלנו לנקוט פעולות, שלדברי אחרים עבדו עבורם. נראה היה, כי לא משנה כלל אם האמנו או לא שפעולות אלו יעבדו גם עבורנו. ברגע שנקטנו בפעולה וראינו כי היא עובדת, התחלנו להאמין.


–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 13


זהו אחד מהסודות של תוכנית או.איי.: "איננו יכולים להגיע לפעולה טובה על ידי מחשבה, אבל אנחנו יכולים להגיע לחשיבה טובה על ידי פעולה." הנכונות לפעול על פי ההצעות של התוכנית, מובילה אותנו לתיקון הריסות חיינו, ולריפוי הנזקים הבאים ממחלה זו.
חוויתי את נס ההימנעות, מפני שביקשתי ממישהי לאמן אותי; תכננתי תוכנית אכילה מעשית ומזינה; והתחייבתי מדי יום ביומו לפעול על פי התוכנית שלי ולהתקשר למאמנת שלי.
חוויתי את הקשרים המתקנים של החברותא מפני שהשתתפתי בפגישות באופן סדיר ונטלתי חלק בשירות.
חוויתי התעוררות רוחנית מפני שהתנערתי מכול הספקות והפחדים שלי, ובחרתי להסתמך על הכוח העליון כפי שאני מבינה אותו, במקום על הרצון-העצמי המעוות שלי.