משפט יומי 10

"כשאנו נעשים מודעים לדרכי האכילה הנכונות לנו, אנו מבקשים מאלוהים את הנכונות והיכולת לחיות על-פיהן יום-יום. אנו מבקשים ומקבלים, ראשית את הנכונות, ואחר-כך את היכולת. אנו יכולים לסמוך על כך בלי שנתאכזב."

–          שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 18


בעת תקופה בהחלמה שלי, כשלא יכולתי לשמור על הימנעות, המילים "ללא ספק" הביאו לי ניחומים ותקווה. כאשר לא יכולתי לעשות שום דבר אחר, הייתי מתפללת על הברכיים מדי יום, ויהי מה, לנכונות וליכולת לשמור על ההימנעות. הנס הוא, שהנכונות הופיעה, ואחריה היכולת.

אני ממשיכה לבקש מאלוהים נכונות ויכולת לשמור על ההימנעות מדי יום ביומו, וזה ממשיך לפעול. אני מאמינה, שממש כשם שאלוהים מעניק לי נכונות ויכולת לשמור על ההימנעות, כך הוא עוזר לי להתגבר על פגמי האופי שלי. אם אתפלל לנכונות וליכולת לעשות את רצון אלוהים, אזכה בנכונות ולאחר מכן ביכולת.

תודה לך, אלוהים!