משפט יומי 9

"נכונות זו, לפעול על פי האמונה הייתה המפתח לצעד השני."

–          שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלי-יתר אנונימיים, ע' 13


לפעול מתוך אמונה פירושו להתייצב ללא כל ההגנות שלי, ולהניח שהכוח העליון שלי יעשה את הדבר הנכון בשבילי, ייתן לי את מה שאני זקוקה לו, אם לא את מה שאני רוצה. לפעול מתוך אמונה פירושו להאמין, שהכוח העליון יקשיב תמיד ויעודד אותי כאשר אני נמצאת במצב שבו עליי להסתכן. הכוח העליון שלי יצעד איתי דרך מצבים מבהילים ויהיה איתי עד הסוף, עד שהמצבים הבעייתיים יחלפו. זה פירוש הדבר,לפעול מתוך אמונה.