משפט יומי 3

"נחמה אמיתית נמצאת באיזון ובשפיות של ההימנעות. הנחמה הזאת כה עמוקה ומוחלטת, עד שלמענה כדאי לשאת כל צרה או כאב שאני עלולה לעבור בדרך להשגתה."

–          להיום, ע' 3

בתחילת ההימנעות שלי עברה עליי תקופה קשה, כשחוויתי את הכאב שקודם לכן היה טמון מתחת לאוכל ולמשמנים. הרגשתי אותו בעיקר בלילה. אז היו עולים כל כאבי העבר: הפחדים, החרטות ועצב עמוק-עמוק. גירשתי את רוחות-הרפאים הללו בעזרת חבריי מאו.איי. ובעזרת שנים-עשר הצעדים. השתמשתי הרבה בכלים של הטלפון ושל הכתיבה. התמיכה לה זכיתי הייתה בל-תיאמן. אני אסירת-תודה כל-כך!

כעת, הנחמה האמיתית שלי היא להתעורר בתחושה הנקייה, המאושרת, בידיעה ששמרתי על ההימנעות ביום הקודם. הנחמה האמיתית היא:

לשמוע את ציוץ הציפורים

לנשום את נשימת החיים המתוקה

להתלהב מיופיו של הטבע

לאהוב את הרגע הנוכחי

לאהוב את האנשים שאני נמצאת בחברתם

להיות אסירת-תודה בכל עת

ההימנעות כה עמוקה וטהורה ומספקת, שלא הייתי מוותרת עליה תמורת כל הון שבעולם.