משפט יומי 364

"אלוהים, תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, האומץ לשנות את אשר ביכולתי, והתבונה להבחין בין השניים."

–          תפילת השלווה

בזבזתי את רוב המרץ שלי על דברים שלא היה ביכולתי לשנות; דאגתי, התחבטתי, וניסיתי להביא לכך שהם יקרו בדרך "שלי". ובינתיים התעלמתי מדברים שיכולתי לשנות, והשקעתי מאמצים במקומות שם הביאו לתוצאות הפחות טובות האפשריות. אין פלא שהרגשתי כל-כך מתוחה ותיעבתי את עצמי.

כעת, כשאני מוצאת את עצמי מוטרדת בגלל עניין או מצב, אני חושבת על זה בזמן שאני אומרת את תפילת השלווה. אם זה משהו שאני יכולה לשנות, אני חושבת על האמצעים שאני יכולה לנקוט כדי להתחיל בשינוי, ואני מתפללת לנכונות לעשות את הפעולה.

אם זה משהו שאינני יכולה לשנות, אני מוסרת אותו לכוח העליון שלי, ומתפללת לנכונות להשלים עם זה. הפעולה הזאת מביאה שלווה לחיי, ומסייעת לי להרגיש את נוכחותו של אלוהים.