משפט יומי 351

"אלה מאיתנו החיים תוכנית זו, אינם רק נושאי המסר; אנו בעצמנו המסר."

–          שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 86


כמו ברוב הספרות שלנו, גם כאן ניתנת לנו דוגמה, בלשון פשוטה, כיצד נוכל להעביר את המסר לחדשים בצורה היעילה ביותר ביותר. הדבר מדגיש את הניסיון שלנו יותר מאשר את דעותינו; את ההתקדמות, יותר מאשר המומחיות שלנו; ואת האמון שאנו נותנים בעתיד, יותר מאשר את צערנו על העבר. העוצמה שבדוגמה האישית היא ללא-ספק אחד מן הנכסים האדירים של או.איי. הסיפורים שלנו מלאים אומץ והקרבה-עצמית; מלאים ניצחונות שהושגו בעמל רב, וכניעות מסויגות; מלאים מבוכות ולקחים לגבי ענווה המהווים השראה.

זוהי המהות של ההחלמה שלנו. במנות קצובות של ימים יחידים, או.איי. יכול להעניק לאכלני-יתר כפייתיים, שבלעדי זאת הם חסרי-תקווה, חיים שלמים של הזדמנויות להתחדשות ולבנייה, לגדילה ולהשתנות, ולהעברת ההתנסות שלהם הלאה, אל החדשים הבאים. תהליך זה, מסתבר, הוא נס, לאותם בינינו שהתמסרנו לו ללא-סייג.