משפט יומי 347

"אלה שנוטים להלעיט את עצמם באוכל שמכער את גופם, מסרבים למזון שמספק  ומרגיע את הנשמה האומללה שבפנים."
–    אכלני-יתר אנונימיים, מהדורה שנייה, ע' 185

הפחד שלי מפני האוכל פחת מאז באתי לתוכנית. אני מסוגלת ללכת לאורכו של המעבר בחנות המכולת, שלצדיו נמצאים המאכלים הבולמוסיים שלי. אני כבר לא פוחדת ללכת למסיבה בגלל האוכל שיהיה שם. אני יודעת שאני מסוגלת להתרחק ממנו ולנוח בזרועות האל.

כבר אינני מרגישה שאני מוכרחה לאכול את מתת האוכל של מישהו אחר. מה השתנה? מסרתי את חיי ואת רצוני לידי אלוהים כפי שאני מבינה אותו. חיי מהווים שירות. אני כבר לא עושה דיאטה, אבל אני גם לא דוחסת לעצמי אוכל. אני פשוט בוחרת להימנע מן המאכלים הבולמוסיים שלי, ולעשות את שנים-עשר הצעדים. ההבטחות מתגשמות עבורי. אלוהים שומר שלא אפגע.