משפט יומי 341

" תמיד נשמח לחלוק את סודנו: שנים-עשר הצעדים של אכלני-היתר האנונימיים, המעניקים לכל אחד ואחד מאיתנו את הכוח לחיות נכון ולהרגיש בריא, ליום אחד מדי יום ביומו."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 86

במשך השנים שכל אחד מאיתנו עבר או יעבור בהחלמה האישית שלו, אנו מפתחים רעיונות ותורות מסוימים אשר מסייעים לנו להתקדם במסע המופלא של הגילוי הגופני, הרגשי והרוחני. אחד מאלה שלי הוא האמונה בחמשת העיקרים של התוכנית: עבודה מעשית, תפילה, התמדה, סבלנות והתקדמות*. אם ברצוני להישאר בהחלמה בכל שלושת המישורים, עליי לעשות דברים אלה מדי יום ביומו. אני עושה את התוכנית כמיטב יכולתי; אין תועלת בחצאי דברים. חצאי דברים מניבים חצאי תוצאות, ואני כבר אינני מסתפקת בכך. אני מרחיבה את המודעות הרוחנית שלי באמצעות תפילה. אני מתפללת לאלוהים, כפי שאני מבינה אותו, לכך שאוכל לדעת מהו רצונו עבורי, ואני מתפללת שיהיו בי הנכונות והכוח לבצע את רצונו. מודעות רוחנית היא הרוח המפיחה בי חיים, ואני זקוקה להתמדה כדי לתמוך בחיים האלה. אני לומדת להיות סבלנית בכך שאני ממתינה לתוצאות מאמציי, מתוך ידיעה שבבוא הזמן יגיעו.
אתם תתפלאו ותהיו אסירי-תודה על ההתקדמות שלכם. רוחכם תנסוק לגבהים, ואתם תוכלו להוכיח את הכרת-תודתכם על ידי כך שתעבירו הלאה את סוד ההחלמה שלכם
שנים-עשר הצעדים – לאחרים.
* במקור: The five "p"s: practice, prayer, perseverance,patience,progress