משפט יומי 335

"משעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה, ניסינו להעביר בשורה זו לאכלני-יתר כפייתיים אחרים ולנהוג על פי עקרונות אלה בכל תחומי חיינו."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 81

ותיקה בתוכנית ביקשה ממני פעם להאזין בתשומת לב מרובה לאנשים הקוראים את צעד שתים-עשרה, ולבדוק, כמה מן האנשים קראו "התוצאה מצעדים אלה", במקום "כתוצאה מצעדים אלה". ואכן, שמעתי את הנוסח הזה מספר פעמים. האדם הזה הסביר לי שהצעדים נוסחו במיוחד כדי שהמשמעות תהיה ברורה לחלוטין: אחרי שאעשה את כל שנים-עשר הצעדים, התוצאה בשבילי תהיה התעוררות רוחנית.

לא תהיה זו אחת ממספר תוצאות, זו תהיה התוצאה בהא הידיעה. הדבר מסביר לי לקראת מה אני עובדת, כשאני עושה את הצעדים כמיטב יכולתי. אני מנסה לזכות בהתעוררות רוחנית, שתאפשר לי להפסיק לאכול באופן כפייתי, וזוהי בהחלט התוצאה שהייתי רוצה לזכות בה בעקבות העבודה שלי בתוכנית או.איי. מתוך כך כבר יבוא כל דבר שאני זקוקה לו בחיים.