משפט יומי 333

"… אהבת-בוסר היא רכושנית ושתלטנית."
–    אכלני-יתר אנונימיים, מהדורה שנייה, ע' 186

כמה פעמים הפכתי להיות שתלטנית? חיי סבבו סביב התביעה שכולם יעשו את הדברים בדרך שלי, והייתי אחוזת אובססיה לגבי הדרך "הנכונה". ואז כשזה לא הצליח, הייתי נעשית כה כנועה, עד שהאחרים יכלו בקלות להפוך אותי לקורבן. נקלעתי לאירועים בלתי-נסבלים רבים, רק כדי לרצות מישהו.
תוכנית ההחלמה הזאת עוזרת לי לגלות את עצמי. כשלמדתי מהם הצרכים האמיתיים שלי, יכולתי ליצור מערכות-יחסים ממשיות, משתפות.

על ידי פיתוח אהבה בשלה כלפי הכוח העליון שלי, ובכך שהפכתי להיות חברה של עצמי, הצלחתי להבחין בגבולות המפרידים בין הרצון שלי לבין רצון אלוהים. כעת הבחירות שלי מתמזגות יותר בשאלה "עד כמה חשוב הדבר הזה להחלמה שלי?" הפעילות של עקרונות התוכנית שומרת שבכל רגע אשאר ממוקדת בדברים החיוניים.