משפט יומי 327

"השירות כשלעצמו הוא הגמול."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 120

כשהגעתי לאו.איי., הייתי סבורה שאנשים שעושים שירות הם מעין עלית חברתית, וכי אני צריכה להרוויח לי מקום בקרבם. כמו כן סברתי ששירות קשור לנתינה. הכלים שלנו אומרים לנו "לתת מה שקיבלנו בנדיבות כה רבה." מאז גיליתי שהשירות נועד לכול, וכי לכל אחד יש משהו לתרום. אלה שעושים שירות נשארים באו.איי. זמן רב יותר מאלה שלא, וחדשים-יחסית שמקבלים על עצמם לתת שירות, ולו הקטן ביותר, חוזרים לפגישות.

מניסיוני אוכל לומר, שכאשר אני עושה שירות, אני מקבלת יותר מכפי שהייתי יכולה לתת אי-פעם. כשאני משתפת אחרים בניסיון, בכוח ובתקווה שלי, לעתים קרובות אני אומרת בדיוק מה שהייתי אני זקוקה לשמוע.
למדתי מיומנויות שלא היו לי כעת, אלמלא הייתי עושה שירות מעבר לרמת הקבוצה. למדתי לעבוד בצוות ולחפש את מה שטוב ביותר עבור הכלל. למדתי לדבר בפני אנשים, וגיליתי שאני טובה בזה. למדתי לערוך סדנאות ולהנחות פגישות. באמצעות המיומנויות החדשות הללו, פתחתי בקריירה חדשה. השירות לימד אותי יותר ונתן לי יותר מכפי שהייתי יכולה לתת אי-פעם.