משפט יומי 317

"רבים מאיתנו ביקשו מאלוהים עזרה בשליטה על המשקל, אך תפילה זו לא נענתה."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 12

במשך שנים התפללתי לעזרה בדיאטות שלי, ונגד האכילה הכפייתית שלי. הייתי נואשת.  החיים                                          נראו חסרי-ערך, משום שהתפילות לא הועילו. מדי יום התמקחתי עם אלוהים כדי שיעניק לי הקלה. אולם תמיד נחלשתי לנוכח מאכל כלשהו שאהבתי. אבל כשהלכתי לקבוצה של שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות, התחלתי לשמוע את הפיתרון לבעייתי.
כיום אני מתפללת, אבל אני מבקשת הדרכה יומיומית במקום עזרה בנוגע למשקלי. אני אכן מבקשת מן הכוח העליון שלי שיעזור לי לעבור מצבים שבהם יש פיתוי. הדבר הזה מעניק לי מודעות לאלוהים, ומשנה את נקודת המיקוד שלי.

התפללתי להבראתם של חולים, והתפללתי להדרכה כך שאוכל לערוך קניות במכולת מבלי לקנות את הפריטים הלא-מתאימים. הירידה שלי במשקל נובעת מפעולות שאני מוכנה לבצע, ולא מכך שביקשתי מאלוהים להוריד ממני את השומן, או לעזור לי לרדת במשקל. כיום אני מהווה יצירה בתהליך.