משפט יומי 313

"עניינך הבלעדי הוא בפעילות עצמה ולעולם לא במה שתפיק ממנה" (בהגבאד גיטה, הספר "רק להיום" עמ' 88).

תוצאות! זה מה שאני רוצה לראות. את המספרים יורדים – תוצאות.

אבל איזה תוצאות? באתי לרדת במשקל אבל למדתי שזאת לא המטרה. המטרה היא לשנות את חיי, לחזור לשפיות, להתנהג אחרת – לאהוב את עצמי ואת אחרים – המטרה היא לעבוד את התכנית ולמסור את הדאגה לתוצאות לאלוהים. עכשיו כשאני לא עומדת על המשקל נעשיתי קומפולסיבית במחשבות על המשקל. אולי שלוש או ארבע פעמים ביום יש לי מחשבות על המשקל. כמעט יותר גרוע מאוכל.

אבל אני לאט לאט לומדת למסור את הדאגה לתוצאות לכוח העליון, שהיא תדאג להם. ההצלחה שלי היא להרגיש את הרגשות שלי ולהביע אותם בצורה מתאימה.

ההצלחה שלי היא לקבל פנימה את תפילת השלווה.

ההצלחה שלי היא לעבוד את הצעדים ואת התוצאות אני מוסרת לה… לכוח העליון. שהיא תתמודד.