משפט יומי 309

"אחרי שהצטרפתי לאו. איי. היה עלי למצוא דברים אחרים לעשות מלבד לאכול.
כשעבדתי את שניים עשר הצעדים והשתמשתי בכלים האובססיה שלי לאוכל נעלמה, ממש שכחתי לאכול. זה היה דבר בלתי יאמן בשבילי" ('התחלה חדשה' עמ' 57 למטה).

אחרי שהצטרפתי לאו. איי. אני התחלתי מיד בתכנית אכילה אבל לא הבנתי שאני צריכה בד בבד לעשות צעדים ופעולות.

עשיתי "דיאטת או. איי." ואכן ירדתי במשקל.

רק אחרי שלקחת מאמנת והתחלתי לענות על שאלות ולעשות צעדים הצלחתי להבין מה זה אומר תכנית. עניתי על שאלות, קראתי תשובות. עשיתי צעד 4 ו- 5 והתחלתי להבין שסוף סוף אני מעזה לעשות לדבר על מה שלא העזתי מעולם להגיד בקול רם.

יחד עם תכנית אכילה הצלחתי להשיל ממשקלי אך לעולם אהיה אכלנית כפייתית.