משפט יומי 1 בנובמבר

"ביקשנו, בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים כפי שאנו מבינים אותו, כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו מאיתנו ומבקשים את הכוח לבצע אותו."
–    צעד אחת-עשרה

הדבר הקשה ביותר שהיה עליי לעשות אי-פעם, היה להרפות מן הרצון-העצמי שלי, ולמסור את חיי להשגחת אלוהים. היה זה גם הדבר הטוב ביותר שקרה לי מאז שגיליתי את או.איי.
באמצעות התפילה הכנה הראשונה שלי, ביקשתי לדעת את רצון אלוהים עבורי, ואת הכוח לבצע אותו. אבל לא ידעתי איך להתפלל באמת. לכן התחלתי פשוט לדבר עם אלוהים. ואז הייתי יושבת לי בשקט, ומניחה למחשבות ולרגשות להיסחף פנימה והחוצה, בראש ובלב. הדבר העניק לי פנאי לשמוע מה אלוהים עשוי לומר לי בתשובה.

פעמים רבות, כשישבתי בשקט. היו לי מחשבות או רעיונות מתוך אינטואיציה, כיצד לנהוג בבעיה שמטרידה אותי. מצבים שלדעתי היו בלתי-אפשריים, נפתרו באורח נס, מפני שזכרתי להרפות מן הרצון שלי, ולהניח לרצונו של אלוהים להיעשות.