משפט יומי 31 באוקטובר

"באו.איי. גילינו שהענווה היא פשוט הכרה במה שאנו באמת, ונכונות להיות כול מה שיש ביכולתנו להיות."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 50

הענווה היא תוצאה של הידיעה, שאני אינני בעלת המעשים; אתה, כוח עליון, הוא בעל המעשים. כשאני מצליחה לעשות הרבה, אני יודעת שזהו רצונך. כשיש לי רעיון מבריק, אני יודעת שאתה משתמש בי כבערוץ. כשאני מסוגלת להתפלל עבור אויביי, האמיתיים או הדמיוניים, אתה הוא שמעניק לי את הניצוץ, שהופך את הדבר לאפשרי.

כשאני ממשיכה להיות בהימנעות, הרי זה בזכות חסדך. אתה המדריך שלי, ההשראה שלי, המניע שלי.