משפט יומי 28 באוקטובר

"בחינה עצמית נוספת, חשפה תחומים רבים בחיינו שלא היו מאוזנים."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע'
9

שוב! האם לא אוכל לסיים כבר, לפחות להיום? על אוכל נהגתי לומר "רק אחד ודי!"
מה אם אבדוק את עצמי לגבי הבט אחד בלבד של היום הזה, שדומה כי יצא מהאיזון? האם הדחיינות הפרה את השלווה שלי? האם משהו באופן השימוש שלי בכסף פגע ברגיעה שלי? האם העובדה שהתחמקתי מן הכוח העליון שלי הלחיצה אותי? היכן מצוי חוסר-הנוחות העיקרי שלי לגבי יום זה?
זוהי תוכנית של יום אחד בכל פעם.
אני מבקשת  מן הכוח העליון שלי להנחות ולחזק אותי, כדי שאבחין בפעולה אחת שיש ביכולתי לעשות לקראת שלווה רבה יותר, ואתכנן אותה.
אני מבקשת מן הכוח העליון שלי את הכוח לדבר על מה שמטריד אותי, תוך עשרים-וארבע השעות הקרובות, עם מישהו בתוכנית.
מה שהטריד אותי היום, אינו חייב להטריד אותי כל-כך מחר, מפני שהתבוננתי בעצמי בכנות לגבי העניין, יחד עם הכוח העליון שלי, הערב.