משפט יומי 22 באוקטובר

"אין דבר שקרה אתמול, או עשוי לקרות מחר, שהוא יותר חשוב מעכשיו."
–    להיום, ע' 248

האופי הכפייתי שלי רוצה שאמשיך להעסיק את מחשבתי באירועים שעליהם אין לי כול שליטה. אני שואפת לחלום עתידי כלשהו, ושוכחת לעבוד על פגם אופי נוכחי שלי. אני רוצה להאשים את העבר על האופן שבו אני מתנהגת כיום. חשיבה מסוג כזה רק מסבה לי כאב והורסת את הנאתי מן ההווה.
אני אסירת-תודה כעת, על כך שאני מזהה זאת כחלק ממחלתי, כך שאני יכולה לפנות לכוח העליון שלי, ולקבל מאורעות כפי שהם, ולא כפי שהייתי רוצה שיהיו.