משפט יומי 22 באוקטובר

ענווה למען ההחלמה

הענווה משחררת אותי מהשעבוד של העצמי

הענווה מאפשרת  לי לא לחיות בקצוות.

פחות חייבת אישורים וחותמות, פחות דרמות, פחות טלטלות

הענווה משחררת מכבלי הסופרלטיבים, שהאגו שלי כורך סביבי .

הערכה העצמית כבר אינה תלויה באישורים חיצוניים.

עכשיו רוח של חופש מהאני הפנימי מביאה  קולות של אישור

במקומות, שלא חשבתי שאפשר, במקומות, שלא האמנתי שמותר

שראויה אני .

עכשיו האגו שותק והפחד כבר לא משתק…

אני  זוכרת לפנות מקום בלב ובמחשבה להקשבה

ולפעולה על פי התשובה  המכוונת של כוח עליון ובענווה רבה מקבלת אותה.

אני חיה באווירת ריפוי  והחלמה  הנובטת ועולה

וזקופה ומכירה בערך עצמה.

היום בענווה  אפעל להחלמה.