משפט יומי 20 באוקטובר

ממש כשם שמאמן אינו אחראי למחלתו של המאומן, כך גם איננו אחראים להחלמה שלו או שלה."
–    מדריך למאמנים, ע' 11

עתה, משאני גדלה בתוכנית של אכלני-יתר אנונימיים, יש לי צורך להיזכר כיצד נראו הדברים בראשית ימי ההימנעות שלי. הרושם של "הרקיע השביעי" גרם לי להאמין, שכל אחד יכול לעשות בדיוק מה שאני עשיתי.
אחרי שמספר מאומנים שלי עזבו את או.איי., ואחרים מצאו החלמה בדרכים אחרות, הגעתי למודעות שאינני "אחראית". לכל אדם יש נתיב משלו. אני צריכה ללכת בנתיב המועיל לי ביותר, ולהרפות מתוכניות של אנשים אחרים.