משפט יומי 289

"החלטנו למסור את רצוננו וחיינו להשגחת אלוהים כפי שאנו מבינים אותו".( צעד שלישי ביג בוק)

 

רק כשהייתי שלושה חודשים בתוכנית הצלחתי להשלים את צעד שלוש. כל חיי הייתי חולת שליטה, רציתי לנהל את עצמי וגם את כל העולם. כל מי שלא פעל לפי העקרונות שניהלו את חיי היה פסול מבחינתי ונאבקתי כדי לשנות אותו או לחנך אותו במידה שרציתי "ליישר" אותו לטובת האינטרסים האישיים שלי. בזכות התוכנית הבנתי שעליי לשנות אך ורק את עצמי, שאת כל השאר הכח העליון עיצב לפי שיקול דעתו ואין לי שום דרך לשנותם. ביום שהחלטתי לאמן את עצמי בלשחרר התחלתי לקבל מתנות מהתוכנית. לפתע דברים שלא העזתי לדמיין קרו, כל ההתנהלות שלי הייתה שלווה ורגועה יותר. כשאני מוצאת את עצמי "רוצה" משהו שלא בהכרח תואם את עקרונות התוכנית, אני פונה לכח העליון ומתייעצת איתו האם הרצון הזה נכון לי. אני מאמינה בתוכנית ובעבודת התוכנית ואני מקבלת כל מה שקורה בחיבוק, גם אם הסיטואציה מאתגרת אותי ומוציאה אותי מאיזון. היום אני יודעת שאני לא לבד, אם לא אמצא את התשובות אצל הכח העליון, שיחה עם המאמנת שלי או חבר או חברה מהתוכנית בוודאות יקלו עליי את הקושי במציאת פתרונות.