משפט יומי 16 באוקטובר

"… אנו יכולים 'להתנהג כאילו'. אין זה אומר שהיינו צריכים להתחסד בצורה בלתי-כנה או להעמיד פנים כאילו אנו מאמינים באלוהים כאשר לא האמנו. זה רק אומר שהיינו חופשיים להניח לטיעונים הדתיים, ולבחון את רעיון הכוח הרוחני…"
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 11

התוכנית הזאת מאפשרת לי לעשות ניסיונות. אני יכולה לבדוק את החיים הרוחניים בעצמי. אינני צריכה לקבל דבר-מה כנכון, רק מפני שאחרים מאמינים בכך. אינני צריכה להסכים לשום תיאור של כוח עליון כלשהו, כדי לעסוק בתפילה ולהתחיל לסמוך על אלוהים. אלוהים, כפי שאני מבינה אותו, כולל גם אלוהים שאינני מבינה.
אני אגנוסטית לגבי מהותו של אלוהים, אבל אינני אגנוסטית ביחס ליעילות של התפילה ושל ההסתמכות על אלוהים. ההחלמה שלי זועקת ללא-עוררין, שהשימוש בתפילה מצליח, וכך גם ההסתמכות על אלוהים.