משפט יומי 14 באוקטובר

"הדרך היחידה לעשות זאת לא נכון, היא לא לעשות זאת כלל."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 77

אחד הדברים שעוזר לי יותר מכול, שאותו למדתי מהמאמנת שלי, הוא רצף הפעולות ליצירת הרגל של מדיטציה:
לפתח שאיפה כנה לעסוק במדיטציה.
להציג לעצמי, בסוף כל יום, את השאלה, האם עסקתי במדיטציה.
אם לא עסקתי בכך, אל לי לשקוע בהאשמות עצמיות.

לחשוב על היום שחלף: האם יכולתי לעשות את הדברים בצורה שונה?
להזכיר לעצמי מדוע ברצוני לעסוק במדיטציה.
לעסוק במדיטציה ללא שהות.