משפט יומי 12 באוקטובר

"אצל אכלני-היתר הכפייתיים, לא רק שחוזרים למשקל  נורמלי, אלא שהחיים, וזה חשוב יותר, משתנים, ובמובן מסוים האדם מצוי בנקודה מתקדמת יותר, יחסית למקום שבו היה לפני שנעשה לאכלן-יתר כפייתי."
–    אכלני-יתר אנונימיים, מהדורה שנייה, ע' 174

כשהגעתי לאו.איי., ובתחילה לא הצלחתי להגיע להימנעות עקבית, חזרתי וקראתי את המשפט הזה. רציתי להאמין בו. כעת אני קוראת אותו תכופות באוזני חדשים שסובלים. כעת אני יכולה לומר להם, מתוך הניסיון שלי, שהדבר נכון.

לפני או.איי. ולפני ההימנעות, לא הייתי מסוגלת אפילו לשער את מידת הפוטנציאל לחמלה, לתבונה, לחיים רוחניים, שהיה נעול בתוכי בגלל האכילה שלי. כעת אני יודע שהמשפט הזה נכון – אני עֵדה לאמיתותו.