משפט יומי 282

"הניסוח היה כמובן נתון במידה רבה לבחירתנו כל עוד ביטאנו את הרעיון ואמרנו אותו בקל רם וללא הסתיגויות"  הספר הגדול עמוד 50.

משפט זה המופיע מיד אחרי צעד 3 גרם לי להבין שעלי להמקד במהות הצעדים והתפילות ולא להיתקע בגלל ניסוח כזה או אחר.

עוזר לי מאוד לכתוב תפילה במילים שלי  על בעיה שאני מתמודד איתה. כך נוצר עבורי הקשר בין רוחניות לפרקטיות.

אני אוהבת לחזור ולקרוא את התפילה האישית שכתובה בספר "מחפשים את הנתיב הרוחני" בעמוד 87:

"אלוהים היקר, רק להיום, תן לי להיות בנכונות למסור את חיי ואת רצוני לידך באופן מוחלט, מתוף תחושת בטחון והגנה, בזכות הידיעה שאהבתך אלי היא ללא תנאי, מתוך אמון בכך שתוכניתך עבורי להיום היא להוביל אותי עוד צעד קטן לקראת ההחלמה. לא משנה מה יביא היום הזה, אני יודעת שבמשך עשרים וארבע השעות הבאות- אם אהייה מוכנה להודות בחוסר אונים שלי ואמסור את חיי ואת רצוני לידך -אקבל חופש והקלה מן הכאב והשעבוד הנובעים מנסיון לשלוט בחיים,באנשים ובמשקלי. רק להיום, אם אוכל להאמין שכל מה שעלי לעשות הוא לעבוד את הצעדים ל או.איי כמיטב יכולתי, ולחיות בפשטות רבה ככל האפשר, אקבל את המתנות הנפלאות: המנעות, שלווה ושפיות ותחושת בטחון. תודה לך אלוהים, על שנתת לי את היום המיוחד הזה."