משפט יומי 30 בספטמבר

"כשאנו, אכלני-היתר הכפייתיים, עושים בכנות את הצעד השלישי, איננו יכולים שלא להחלים. כשאנו חיים את ההחלטה הזו ליום אחד מדי יום ביומו, הכוח העליון שלנו מנחה אותנו לאורך תשעת הצעדים הנותרים."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 21

הבטחה זו להחלמה הייתה והינה מקור לנחמה ולביטחון בשבילי. בעתות של ספקות או של חולשה, אני פונה לאמירה הזאת ונזכרת בהתחייבות שלי להחלמה באמצעות הצעדים. החלטתי להפקיד את רצוני ואת חיי בידי אלוהים, כדי שיגן עליהם.

החלטה זו העניקה לי את היכולת המבורכת לראות את הנסים שמתרחשים באופן סדיר, כך שאני נמנעת מן הקיצוניות של המחלה שלי, ויכולה לחיות באיזון ובהרמוניה בכל יום ויום בחיי.