משפט יומי 28 בספטמבר

"ההימנעות היא ההתחלה."
–    להיום, ע' 167

לא יכולתי לעשות את הצעדים ולגדול מבחינה רוחנית, מבלי להיות בהימנעות. כאשר הפסקתי לאכול בכמויות מופרזות, גופי התנקה ומחשבתי הצטללה, כך שיכולתי להיות פתוחה לבחון את פגמי האופי שלי, שחסמו ביני לבין הכוח העליון שלי.

השחרור מן החומר הממכר שלי, פותח את ראשי ואת לבי לשינויים הנחוצים, כדי שאהפוך להיות כל מה שהכוח העליון שלי ברא אותי להיות. כשאני נמצאת באוכל, הערוץ ביני לבין הכוח העליון שלי סגור. אם ברצוני לגדול ולהשתנות באמצעות שנים-עשר הצעדים, הרי שהשמירה על ההימנעות צריכה להיות בראש סולם העדיפויות שלי בחיים.