משפט יומי 270

מהי תקינות רוחנית ?

  • לפתח קשר הכרתי עם כוח עליון באמצעות:

תפילות

אסירות תודה

זמן שקט (מדיטציה)-לבקשת הנחיה והדרכה

אמירת תפילת השלווה במשך היום ככל שנזדקק

עצירת אוטומט המחלה בזמן אמת, ולשאול מה המעשה הנכון שעלי לעשות

לראות את המסרים והשיעורים שאלוהים רוצה שאלמד

והעיקר ללמוד להפסיק רצון עצמי באוכל ובכל תחומי חיים ולפעול על פי רצונו

( איך אדע את רצונו:  כשאשאל האם רוצה או צריכה? האם זה נכון לעשות? איך

ארגיש במבחן התוצאה?)

  • עבודת התכנית (קריאה, כתיבה, תשובות לשאלות, עשיית כלים)
  • חיים בזמן אמת על פי עקרונות 12 הצעדים וחיים "רק להיום"
  • מידע-ליישום: ליישם את מה שאני לומד. ללמוד משגיאות ולתקנם
  • 3 כפים: כנות, כניעה, כח עליון  . והכף האישית שלי ככתוב לאכול ככתוב ולעבוד ככתוב
  • לשאוף כל הזמן להיות בן אדם טוב יותר, האדם שאלוהים רוצה שנהיה
  • לחיות בשלום עם עצמי,עם אחרים ועם אלוהים

ואם אמלא את כל אלה,לא משנה אילו תהפוכות,וקשיים ובעיות וצרות יהיו בחיי, אני אשאר בהימנעות.

עלי לזכור שבכל פעם שיש לי בעיות בהימנעות עלי לבדוק את תקינותי הרוחנית

שם הבעיה ולא בשום דבר או תירוץ חיצוני,כי זה שקר עצמי ושכנוע עצמי

  • תקינות רוחנית משמעה  בכל בעיה שיש לי לפעול על פי תפילת השלווה

קבלה  – אומץ לשנות – או לחכות לתשובות האלוהים- בזמן של אלוהים, ובפעולות שלי.

  • תקינות רוחנית זה למסור ולהרפות מאובססיות מחשבתיות, מדיבוק האוחז בי כאשר צצה לי בעיה.

כמו כל התכנית תקינות רוחנית מתחלקת לעבודה חיצונית ועבודה פנימית:

וכמובן עיקר העבודה הוא העבודה הפנימית.

אם אנו סובלים משמע שאנו מזייפים,שאיננו כנים, שאין קורלציה בין מה שאומר ועושה.

כתוב "מי שעושה בכנות את צעדים 3, 11 אינו יכול שלא להחלים,ולעולם לא יחזור לאכילה כפייתית"

ועוד משפט מהספרות:

"הכרה עצמית אינה מספקת"-כלומר מודעות ללא שינוי עלולה להזיק יותר מאשר להועיל.