משפט יומי 27 בספטמבר

"עליי להיות נכונה לוותר על מה שמושך אותי בראש וראשונה."
–    להיום, ע' 132

הבנתי שעליי לעשות משהו בקשר לפגמי האופי שלי, אם ברצוני לגדול מבחינה רוחנית. לא היה מדובר בברירה, אף כי אהבתי את הפגמים שלי ולא הצלחתי לראות, כיצד אוכל לוותר עליהם. החלטתי לבקש מהכוח העליון שלי נכונות, ו"עשיתי כאילו" עד שזכיתי לה. פיטמתי את הפגמים שלי בתפילות, עד שבאופן כלשהו, הכוח העליון שלי שחרר אותי, אף כי נדרשו שנים עד שהדבר התגשם. אהבתי את הפגמים שלי מאוד, אבל ידעתי שעליהם להסתלק.

למרבה הפלא, אלוהים עשה עבורי מה שלא יכולתי לעשות למען עצמי. הייתי אמורה לבקש, תוך שימוש בצעדים תשע, עשר, אחת-עשרה ושתים-עשרה, מדי יום ביומו. תודה לך, אלוהים.