משפט יומי 25 בספטמבר

"רק כאשר אני מוותרת, אני רואה את התשובות שאלוהים הניח בפניי. רק כאשר אני אינני מנסה לשלוט, חיי זורמים למישרין."
–    להיום, ע' 17

זהו באמת אחד הפרדוקסים הגדולים שבתוכנית. בתחילת דרכי בתוכנית נאמר לי, שכאשר אני נתקלת בפרדוקס, סימן שאני רואה אמת מעמיקה. להרפות פירושו למצוא – להיכנע זה הניצחון הגדול ביותר. הדרך שלי לא פעלה. למען שלוות-נפשי, אני זקוקה לאומץ למסור את הדבר לכוח העליון שלי, לבקש את הכוח לעשות מה שאין ביכולתי לעשות בכוחות עצמי.
החוזק של הכוח העליון ונוכחותו נמצאו תמיד בחיי, אבל פרשיית האהבים שלי עם האוכל הייתה המחסום שמנע ממני להרגיש את זרימת הכוח הזאת. ככל שניסיתי לשלוט באוכל שלי, כך החריף המצב. על ידי כך שבאתי לאו.איי., על ידי כך שוויתרתי על רצוני, על ידי כך שביקשתי עזרה ממאמנת, הנס נעשה לאפשרי – ליום אחד בכל פעם. לא מדובר בריפוי, כי אם בהקלה יומיומית התלויה בנכונות שלי להיות מוכנה, ובנכונות שלי להיות מסוגלת ללמוד.