משפט יומי 263

בתקופה שהייתי בהימנעות רצופה והיה לי קל, רציתי שהכול יזרום למישרין.

כל דבר שגרם לסערה הכעיס אותי כאילו מישהו מנסה לשים לי מכשול להימנעות .

במשך הזמן התחלתי להרגיש אילו רק החיים היו מתקיימים לפי התנאים שלי, אוכל להיות בהימנעות. בכל פעם שהכנסתי את המילה אילו היה משבר וההימנעות נפגמה.

מתוך הספר בפיכחון

"כאשר אנו מסתכלים לאחור על סוג חשיבה ועל התנהגותנו שנבעה מכך אנו מבינים, כי הנחנו לסיבות חיצוניות לשלוט במרבית חיינו"

כאשר אנו מתמידים בפיכחוננו ואנו מתחילים להבין מה נוכל ליום אחד לעשות בקשר לאחרים ובינתיים חיינו משתפרים יותר ויותר בהיותנו מפוכחים ללא קשר למתחולל סביבנו.

ואז הבנתי עלי להישאר בהימנעות ללא קשר לצורה בה מתנהלים חיי.

ללא חשיבות אם הסביבה מעריכה את ההימנעות שלי או לא.

עלי לשמור על אי תלותה של ההימנעות שלי בכל דבר שהוא.

ההימנעות שלי צרכה להיות משוחררת מכל תנאי.

קשירת ההימנעות לאנשים אחרים או לנסיבות היא טיפשית ומסוכנת כי התלות מסכנת את ההימנעות היא מחזירה את האילו…

כאשר ההימנעות הופכת להיות עצמאית ובלתי תלויה בכל דבר אחר אני יכולה לצמוח, להתחזק ולהתמודד רק ליום אחד עם כל מה שיעמוד בפני.

אלי אני מוותרת על המילה אילו! מבקשת ממך להוציא אותה מאוצר המילים והמחשבה שלי.

ומתפללת להמשיך ולפעול בדרך שנגלית לי. דרך התוכנית או. איי. שאני כל כך אסירת תודה לה.