משפט יומי 262

מיד כשהגעתי לתוכנית הבנתי שאין לי אחריות על המחלה, תובנה זו הובילה אותי להקלה רבה מרגשות אשם וכעס עצמי, אבל אינה פוטרת אותי מאחריות על ההחלמה.

המילה "אחריות"  מתחילה ב- א ומסתיימת ב- ת.

והכוונה היא שכשמישהו לוקח אחריות היא צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף.

לקחת אחריות על ההחלמה פרוש הדבר לעשות משהו על מנת להתמודד עם המחלה של אכילה כפייתית .

זה מחבר אותי למילה אחריות באנגלית   – response ability כלומר, היכולת שלי לבחור את התגובה שלי מפה מתחילה אחריות – כשיוצרים מרחב תגובה .

אנו יוצרים פעולות המאפשרות להגיב אחרת ולא באוטומט של המחלה.

12 עשר הצעדים מלמדים אותנו להגיב אחרת במצבים שהכשילו אותנו, הפעולות היומיומיות שאנו צריכים לעשות, כדי להחלים הם על אחריותנו, אמנם בעזרת כוח עליון, אבל העשייה היא שלנו.

אנחנו נחתוך את ה"סלט", אנחנו נענה לשאלות על הצעדים, אנחנו נשתתף בפגישות, אנחנו נצור קשר עם מאמנת וחברים, אנחנו נפעל יום יום לקדם את היכולת שלי להיות אחר, להשתנות .

לקיחת אחריות על ההחלמה שלי הוא מרכיב חשוב בהחלמה שלי ועל כך אני מודה לאלוהים שאחראי על התוצאות של הפעולות.

כפי שנאמר ב"להיום" (15 במאי) , "התפלל לאלוהים, אבל המשך לחתור אל החוף" פתגם רוסי