משפט יומי 19 בספטמבר

"נכונות להשתנות הינה התמצית של צעד שש. שינוי תמיד מפחיד…"
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 46

כל ה"סיפור" באו.איי. מבוסס על צמיחה והשתנות. הצמיחה האטית שלי הביאה לנסים ולהתעוררות רוחנית. רציתי לחיות בחוסר-השפיות של עשיית אותם הדברים שוב ושוב, מתוך ציפייה לתוצאות שונות. היה מבהיל מדי להשתנות. תודה לאל שנשארתי בסביבה עד שקרה הנס. צעד שש היה המדריך שלי לנכונות להשתנות. אני אסירת-תודה שנעשיתי נכונה להיכנע לתהליך.
אני מקדמת בברכה הזדמנויות להתפתחות ולהחלמה – לעשות את הדברים בצורה שונה. זהו שינוי. התוכנית שלי מאפשרת לי לטפל בעצמי, להתפתח, להשתפר, לעבוד עם אחרים, לצאת מתוך עצמי, ולהיות חשובה בעולם שלי. מדי יום אני פותחת את עצמי לקלוט את רצונו של אלוהים בשביל חיי. אני נכונה לעשות הכול על מנת לשמור על ההימנעות שלי. מדי יום אני עושה את הצעדים ומשתמשת בכלים. אני חיה את החיים במלואם בהחלמה, ומסרבת להפקיר את חיי למחלה שלי. אני תמיד אהיה אכלנית-יתר כפייתית, אך בעזרתו של הכוח העליון שלי, יש לי אפשרות להשתנות.