משפט יומי 13 בספטמבר

"אנו מתפללים ביחס לדברים האלה, לא על מנת להשיג את רצוננו, אלא על מנת להביא את רצוננו להתאמה עם רצון אלוהים."
–    שנים-עשר הצעדים ושתים-עשרה המסורות של אכלני-יתר אנונימיים, ע' 76

אז זה המקום שבו אני אמורה להיות. ייתכן שארצה במשהו, אבל כבר אינני צריכה לתרגם אותו לצורך שקרי. אני עושה כמיטב יכולתי, ואחר-כך מרפה. אם אינני יכולה לעשות בדיוק מה שאני רוצה, אני עושה מה שנמצא הישר לפניי, ומקבלת עליי את רצונו של הכוח העליון שלי.