משפט יומי 255

יישום מסורת  1 בחיי

 

מסורת 1 מתייחס לאחדות ולא אחידות, כך אני מנסה לפעול בחיי האישיים, הן בין חברים והן במשפחה. יש מכנים משותפים, אך איננו דומים. אני מאפשרת או לפחות מנסה לפעול על פי עיקרון זה שכל אחד יביע את הייחודיות שלו.

אני משתדלת לא לכפות את דעתי על האנשים שבסביבתי וגם אם איני מסכימה עמם, אני מכבדת את דעתם.

משתדלת לייצור מצב של מרחב מחייה הן לי והן לסביבה שלי על פי העיקרון הייחודיות.

כן שומרת על מסגרת המשפחתית, מכבדת ודואגת שיכבדו את הכללים המשפיעים על כל המשפחה כדי שלא תתפורר. לשמור על האחדות המשפחתית.

לגבי החברה שלי אותו דבר, מכבדת את הכללים של החברה בה אני חיה אם זה בעבודה או במדינה.

מכבדת את הצרכים של האחרים אם זה פרטיות כמו לא לפתוח דואר של אחרים או לחטט בדברים האישיים שלהם.

משתדלת למנוע פילוג, רכילות, וסכסוכים בחיי הן בבית והן בחברה.

עיקרון הסבלנות והסובלנות מלווה אותי ואני משתדלת לזכור אותו וכשלא אני מוסרת מתפללת ואם יש צורך מבקשת סליחה.

הביאו דוגמאות  נוספות איך המסורת ה1 באה לידי ביטוי בחייכם?